Ignysiowy Laur Wielkopolskie Konfrontacje Młodych Dudziarzy i Skrzypków Kapel Dudziarskich im. Edwarda Ignysia ­ ?Ignysiowy Laur?

 

mają na celu wyłonienie uzdolnionych młodych dudziarzy i skrzypków, popularyzację folkloru muzycznego powiatu kościańskiego oraz upamiętnienie działalności Edwarda Ignysia ­ wybitnego dudziarza, skrzypka, bandonisty i muzyka ludowego a także nauczyciela wielu pokoleń wielkopolskich kapel dudziarskich. Podczas konfrontacji odbywają się warsztaty, przesłuchania konkursowe i koncert laureatów.
Nieodzownym elementami konfrontacji są msza święta i korowód dudziarski do miejsc upamiętniających życie i działalność członków śmigielskiej kapeli dudziarskiej Edwarda Ignysia. Konfrontacje są dwudniową imprezą odbywającą się w cyklu dwuletnim.

 

Laureaci konkurdu ?Ignysiowy Laur?


2009 Łukasz Kontek ­ dudy Jarosław Kozak ? skrzypce
2011 Radosław Żak ­ dudy Igor Kowalski ? skrzypce
2013 Roksana Rosa ? dudy Jakub Kaczor ? skrzypce

Zdjęcia z poprzednich edycji