Zespół Pieśni i Tańca ?Żeńcy Wielkopolscy? powstał 23.09.1982 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Nietążkowie (aktualnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie), pana Seweryna Miedzińskiego. Pierwszym jego instruktorem, choreografem i kierownikiem, a zarazem założycielem był nauczyciel w/w Zespołu Szkół Rolniczych ­ Eugeniusz Kurasiński.
Początkowo zespół działał jako przyszkolne kółko taneczne. W ramach pierwszego roku pracy uczniowie ? członkowie kółka uczyli się tańców towarzyskich, dyskotekowych, poloneza i integracyjnych zabaw tanecznych. Sami szyli sobie swoje stroje do pierwszego występu, który miał miejsce w auli szkolnej, w maju 1983 roku. W miarę upływu czasu do programu wprowadzano coraz więcej tańców narodowych, regionalnych, pieśni ludowych i obrzędowych.
Po roku działania dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych w Nietążkowie zakupiła dla zespołu stroje krakowskie. Od 1985 roku zespół nosi nazwę ?Żeńcy Wielkopolscy?. Pierwszym poważnym sukcesem było zdobycie pierwszego miejsca reprezentacji Zespołu Szkół Rolniczych w Nietążkowie na I Wojewódzkim Festiwalu Kultury organizowanym przez Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w 1984 roku. Trzon tej reprezentacji stanowił Zespół Pieśni i Tańca ?Żeńcy Wielkopolscy?, zdobywając wtedy pierwsze miejsce w kategorii tańców narodowych, tańców regionalnych, przyśpiewek i obrzędów. Później pojawiły się kolejne osiągnięcia i sukcesy na konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich w tym te najcenniejsze na Ogólnopolskich Przeglądach Kultury Młodzieży Szkolnej w Przeworsku. Ukoronowaniem pierwszego pięciolecia działalności zespołu był koncert z 13 innymi wyróżnionymi zespołami pieśni i tańca na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie z okazji XXX lecia Związku Młodzieży Wiejskiej.
W 1988 roku zespół po raz pierwszy wyjechał na zagraniczne występy do NRD, a nie co później do Szwecji, Słowacji i Rosji. Podczas pierwszego jubileuszu z okazji 10­lecia działalności, zespół posiadał już w swoim programie wszystkie tańce narodowe: poloneza, kujawiaka, oberka, krakowiaka i mazura oraz wiązanki tańców i przyśpiewek: szamotulskich, z Wielkopolski Zachodniej, lubelskich i rzeszowsko­przeworskich.
Pierwsze lata 90­te przyniosły zmiany kadrowe. W 1991 roku kierownikiem i instruktorem został Karol Rupociński. W 1992 ?ster? nad zespołem ponownie objął Eugeniusz Kurasiński, a w połowie 1993 roku nowym kierownikiem i instruktorem zespołu został Rafał Rosolski, który funkcje tę pełni do dnia dzisiejszego. Trudny okres transformacji ustrojowej w Polsce i zmiany kadrowe nie zakłóciły jednak działalności zespołu. W 1996 roku zespół przeszedł pomyślnie weryfikację i został członkiem Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej C.I.O.F.F. W 1998 roku miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w historii zespołu ­ spotkanie się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II przed Bazyliką św. Piotra w Rzymie. W 1999 roku zespół uczestniczył w otwarciu Skansenu Filmowego ?Soplicowo? w Cichowie, a zdjęcie tancerzy tańczących poloneza z Andrzejem Wajdą ukazało się na okładce ?Vivy?.
Od połowy lat 90­tych zespół ponownie i regularnie zaczął wyjeżdżać na zagraniczne koncerty i przez 30 lat działalności 33­krotnie gościł po za granicami kraju: Białoruś, Bułgaria, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Niemcy, NRD, Rosja, Serbia, Słowacja, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry i Włochy. W wielu krajach był kilkakrotnie.
Pod koniec lat 90­tych zespół zaczął angażować się w organizację imprez o charakterze folklorystycznych. W latach 1999 i 2000 był organizatorem ?Świętojańskich Spotkań Folklorystycznych?. W latach 1998 i 2001 w ramach programu ?Młodzież? był organizatorem ?Młodzieżowych Spotkań ­ Nietążkowo?. Od 2006 jest współorganizatorem Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych ?Pociągiem do folkloru? a od 2009 roku współorganizatorem Wielkopolskich Konfrontacji Młodych Dudziarzy i Skrzypków Kapel Dudziarskich im. Edwarda Ignysia ?Ignysiowy Laur?. Gościł u siebie wiele zagranicznych grup folklorystycznych. Z biegiem czasu powiększał się program artystyczny, który aktualnie składa się z folkloru wielkopolskiego: Szamotuły, Wielkopolska Zachodnia, Bukówiec Górny, Kościan oraz innych regionów Polski: Rzeszowa, Przeworska, Lublina, Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego, Śląska, Krakowa, Łowicza, a także tańców narodowych: poloneza i mazura. Od 2010 roku działa w zespole Grupa Tancerzy Dorosłych prowadzona przez założyciela zespołu ­ Eugeniusza Kurasińskiego.
Zespół Pieśni i Tańca ?Żeńcy Wielkopolscy? od momentu powstania do dzisiaj pielęgnuje tradycje polskiej kultury ludowej. Jednym z jego głównych celów jest ochrona dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, a w szczególności ziemi kościańskiej. Od połowy lat dziewięćdziesiątych prowadzone były prace nad rekonstrukcją folkloru kościańskiego (muzyki, tańca, śpiewu i stroju). W 1997 roku odbyły się w Nietążkowie pierwsze warsztaty z folkloru tanecznego powiatu kościańskiego prowadzone przez panią Mirosławę Bobrowską. W tym samym okresie zostały przekazane do zespołu pierwsze stare stroje i fotografie. W 2005 roku została założona kapela dudziarska, która nawiązuje do tradycji kapel dudziarskich Edwarda Ignysia oraz promuje lokalne tradycje dudziarskie. Jej pierwszym instruktorem był Tomasz Kiciński, w latach 2007­2013 kapelę prowadził Michał Umławski, a od 2014 roku instruktorem jest Grzegorz Herman. Wielkim sukcesem kapeli jest I miejsce Jarosława Kozaka (skrzypce podwiązane) w kategorii Mistrz­Uczeń na 44 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. W 2010 roku podczas koncertu gwiazdkowego, zespół wraz z kapelą po raz pierwszy zaprezentował tańce, muzykę i przyśpiewki kościańskie. Ostatnim krokiem było opracowanie dokumentacji stroju wykonane przez kierownika zespołu Rafała Rosolskiego we współpracy z panią dr Joanną Minksztym z Muzeum Etnograficznym w Poznaniu. W 2012 roku stroje zostały uszyte, a wielkie marzenie o rekonstrukcji folkloru kościańskiego stało się rzeczywistością.

OSIĄGNIĘCIA

­- I miejsce na II Wojewódzkim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej organizowanym przez Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w 1985 roku, ­
- I miejsce na Wojewódzkim Turnieju Kultury Szkół organizowanym przez Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w 1985 roku,
- I miejsce w kategorii zespołów pieśni i tańca na Festiwalu Kultury Makroregionu Południowo Zachodniej Polski w 1985 roku,
­- II miejsce na III Międzywojewódzkim Przeglądzie Kultury Młodzieży Szkolnej w Przeworsku w 1985 roku,
- wyróżnienie na Szkolnym Przeglądzie Aktywności Kulturalnej w kategorii zespołów pieśni i tańca w Myślcu w 1985 roku,
- wyróżnienie w kategorii obrzędów ludowych na I Ogólnopolskiej Giełdzie Programowej Klubów Wiejskich w Myślenicach k. Krakowa w 1985 roku,
- II miejsce kapeli dudziarskiej: Tomasza Miedzińskiego (skrzypce podwiązane) i Tomasza Wasielewskiego (dudy wielkopolskie) na III Konkursie Kapel Dudziarskich i Skrzypków w Bukówcu Górnym w 1985 roku,
- I miejsce na Festiwalu Kultury zorganizowanym przez Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w 1986 roku,
- II miejsce na IV Międzywojewódzkim Przeglądzie Kultury Młodzieży Szkolnej w Przeworsku w 1986 roku,
- I miejsce Tomasza Wasielewskiego (dudy wielkopolskie) w kat. młodzieżowej na IV Konkursie Dudziarzy Solistów województwa leszczyńskiego im. Floriana i Piotra Ratajczaków w Bukówcu Górnym w 1986 roku,
- koncert razem z 13 innymi wyróżnionymi zespołami pieśni i tańca na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie w 1987 roku z okazji XXX ? lecia Związku Młodzieży Wiejskiej,
- ­I miejsce na IV Wojewódzkim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej organizowanym przez Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w 1987 roku,
- IV miejsce na V Ogólnopolskim Przeglądzie Kultury Młodzieży Szkolnej w Przeworsku w 1987 roku,
- dyplom od Wojewody Leszczyńskiego za zasługi dla amatorskiego ruchu artystycznego w 1987 roku,
- dyplom uznania od przewodniczącego ?Jednotne rolnickie druzstvo MIER druzstvo CSSP nositel Radu prace v Ciferi (Słowacja), w 1989 roku, ­
- weryfikacja zespołu do Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej w 1996 roku
- brązowy medal na I Prezentacjach Kultury Południowo­Zachodniej Wielkopolski w 2001 roku
- złoty medal na III Prezentacjach Kultury Południowo­Zachodniej Wielkopolski w 2003 roku ­                                                                                                   - wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Nowym Tomyślu w 2009 roku,
- wyróżnienie na Konkursie Muzyki Ludowej w Kopanicy w 2009 roku ­ Maciej Foremski (dudy), Jarosław Kozak (skrzypce), Adrianna Kośmider (skrzypce)
- II miejsce na Konkursie Kapel Dudziarskich im. Floriana i Piotra Ratajczaków w Bukówcu Górnym w 2009 roku ­ Maciej Foremski (dudy) i Jarosław Kozak (skrzypce) - kategoria początkujących
- III miejsce na Konkursie Kapel Dudziarskich im. Floriana i Piotra Ratajczaków w Bukówcu Górnym w 2009 roku ­ Maciej Foremski (dudy) i Konrad Foremski (skrzypce) ? kategoria początkujących
- I miejsce w kategorii skrzypek solista dla Jarosława Kozaka na I Wielkopolskich Konfrontacjach Młodych Dudziarzy i Skrzypków Kapel Dudziarskich im. Edwarda Ignysia ?Ignysiowy Laur? (2009)
- II miejsce w kategorii skrzypek solista dla Adrianny Kośmider na I Wielkopolskich Konfrontacjach Młodych Dudziarzy i Skrzypków Kapel Dudziarskich im. Edwarda Ignysia ?Ignysiowy Laur? (2009)
- Wyróżnienie dla Macieja Foremskiego (dudy) i Jarosława Kozaka (skrzypce) na Konkursie Muzyki Ludowej w Kopanicy w 2010 roku
- I miejsce Jarosława Kozaka (skrzypce podwiązane) na 44 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2010 roku.
- tytuł ?Zasłużony dla Miasta i Gminy Śmigiel? nadany przez Radę Miejską Śmigla w maju 2012 roku.
- Odznaka honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP ? ?Zasłużony dla Kultury Polskiej? (sierpień 2012).
- odnowienie w 2012 roku weryfikacji CIOFF. Zespół otrzymał certyfikat na reprezentowanie PS CIOFF na koncertach w kraju i za granicą na lata 2013-­2017.
- II miejsce Joanny Machowiak w kategorii skrzypek na III Wielkopolskich Konfrontacjach Młodych Dudziarzy i Skrzypków Kapel Dudziarsich ?Ignysiow Laur 2013?
-I miejsce w VII Przeglądzie Zespołów Ludowych o puchar Prezydenta Miasta Lubinia (wrzesień 2014).