?Folklor Ziemi Kościańskiej - zakup i renowacja elementów strojów ludowych?

 

W grudniu 2014 roku Stowarzyszenie Miłośników Folkloru ?Żeńcy Wielkopolscy? zakończyło operację pt. ,,Folklor Ziemi Kościańskiej - zakup i renowacja elementów strojów ludowych?.

W wyniku jej realizacji dokonano renowacji czepków wielkopolskich będących w użytkowaniu Zespołu Pieśni i Tańca ?Żeńcy Wielkopolscy?, wykonano nowe czepki wielkopolskie, zakupiono: jaki męskie, płócienne koszule męskie, kapelusze wielkopolskie i czerwone spódnice spodnie ?piekielnice?. Wykonano stronę internetową popularyzującą kulturę ludową powiatu kościańskiego. Całkowity koszt operacji to 16 592,82 z czego 13 162,6 zł to kwota dofinansowania z programu Leader. Operacja wpłynęła na zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Operacja ,,Folklor Ziemi Kościańskiej - zakup i renowacja elementów strojów ludowych? jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.